RKnet, s.r.o.

Adresa sídla
IČO: 48065838
DIČ: 2120034356
IČ DPH: SK2120034356

0908 909 908

0905 793 351
0908 658 427
Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN
SK 1556 00 00 00 00 830 758 8001
SWIFT/BIC
KOMASK2X
Najrýchlejšie sa k nám dovoláte
od 11.00 do 16.00
8h
11h
16h
24h

Kontaktný formulár