Web rozhranie pre prácu s poštou

Webové rozhranie pre prácu s poštou nájdete na adrese https://mail.banicne.sk. Rozhranie používa systém Open WebMail a je zabezpečené šifrovaním pomocou SSL.

 

Nastavenie poštového klienta

POP3 server: mail.banicne.sk
SMTP server: mail.banicne.sk
Prihlasovacie meno: meno@banicne.sk
Heslo: Vaše heslo

 

Nastavenie pre Mozilla Thunderbird

  1. Z hlavného menu vyberte voľbu Nástroje.
  2. V zobrazenom menu vyberte voľbu Nastavenie účtu pre poštu a diskusie.
  3. V ľavom menu vyberte položku Nastavenie servera a v pravom menu potvrďte SSL (časť Bezpečnostné nastavenia).
  4. V ľavom menu vyberte položku Server pre odosielanie pošty a v pravom menu vyplňte mail.banicne.sk (predvolené) a kliknite na tlačidlo Upraviť.
  5. V ľavo dole kliknite na voľbu SSL.
  6. Nastavenie potvrďte tlačidlom OK.
  7. Pokúste sa prijať poštu zo servera. Program si vyžiada certifikát servera, ktorý dajte Akceptovať natrvalo a voľbu potvrďte OK.

Po týchto krokoch sa pošta bude posielať bez problémov a na server mail.banicne sa pripojíte pomocou týchto nastavení aj mimo siete RKnet (napríklad vo Vašej firme).

 

Nastavenie pre MS Outlook a MS Outlook Express

V pripade, ze používate poštového klienta MS Outlook alebo MS Outlook Express (čo neodporúčame), môžete si importovať certifikát, ktorý Vám na požiadanie zašleme.